Què i com volem esdevenir

Volem esdevenir…

 1. un (anti)sistema organitzatiu flexible, supeditat als interessos i velocitats de qui ho integra o envolta, basat en la lliure associació i l’horitzontalitat de cara a formar una estructura autònoma i fractal no burocràtica. Volem ser un difusor de les idees i pràctiques llibertàries, no un filtre que preponderi unes corrents per damunt d’altres.
 2. una eina multi-usos a la disposició dels moviments socials antagònics que permeti tenir cobertes les necessitats bàsiques sempre presents en l’esdevenir del combat: comunicació, economia, infraestructures i servei jurídic antirrepressiu. Volem organitzar les tasques de la lluita, no ser un organisme director d’aquestes.
 3. un punt de trobada que permeti veure’ns, conèixer-nos i mantenir-nos al corrent entre les diferents sensibilitats anarquistes i autònomes d’arreu de l’illa. Volem així caminar cap a la creació d’espais on desenvolupar les capacitats i relacions humanes cap a perspectives revolucionàries. Cimentant els nostres vincles personals en la confiança, la reciprocitat i la solidaritat.
 4. un lloc obert de posada en comú d’idees, experiències i reflexions des de tots els cantons del medi radical. Volem nodrir-nos, cercar-mos les pessigolles i polir-nos els arguments entre totes per així confrontar la univocitat del pensament únic amb els discursos transversals i multi-direccionals d’arreu on es troben escampades les llavors de l’anarquia.
 5. la regleta de connexió per a col·lectius i individualitats que per distàncies, mitjans o forces no disposen d’aliances amb qui organitzar-se o de l’energia necessària per a dur terme projectes engrescadors de major envergadura. Som conscients que Mallorca és molt més que no pas Ciutat i que als pobles hi ha molta gent que no té oportunitats per organitzar-se. Animam a la gent a organitzar-se en grups i col·lectius, però també volem donar cabuda a les persones que no estan en cap col·lectiu. Així doncs, volem ser l’espai que arreplegui tota aquesta gent i la vinculi als moviments llibertaris. Procurant amb el temps esdevenir en una garantia de continuïtat, relleu i intercanvi entre les successives generacions de radicals mallorquins.
 6. un espai de coordinació de l’ambient anti-autoritari que permeti agilitzar les reaccions col·lectives front les mobilitzacions o conflictes immediats. Al mateix temps, un espai de projecció i creació de lluites més enllà dels ritmes de la política reivindicativa oficial.

Ho volem esdevenir a través de…

 1. assemblees trimestrals que tenguin com a principal incentiu l’actualització i difusió de la informació. Intentant que les preses de decisions es traslladin a les comissions/grups de treball, descentralitzant i legitimant així altres espais resolutoris, donant també impuls a la independència de cada fracció. D’altra banda, rebutjam els secretariats, consell polítics, comitès, etc., o qualsevol mecanisme que es situï per damunt l’assemblea, per considerar-los traves burocràtiques i nius propensos a la jerarquia i el dirigisme.
 2. un sistema de comissions permanents amb càrrecs rotatius que cerquin defugir la delegació, l’especialització i la concentració de poder a través de l’acompanyament i l’auto-aprenentatge.
 3.  espais informals com acampades, excursions, menjadors, concerts, tallers, etc., compleixen aquesta funció però és sobretot en la nostra vida quotidiana on volem materialitzar aquesta complicitat transformadora.
 4. la convocatòria de trobades de reflexió col·lectiva on a partir de textos o experiències puga’m analitzar de manera més acurada la realitat social i al nostre paper com a anarquistes dins ella. No tant per elaborar un discurs comú, com per contrastar visions i visibilitzar contradiccions.
 5. una trobada llibertària anual, convocada a principi d’any, on es decideixi l’agenda pròpia. Posant especial èmfasi en que la trobada serà per a concretar activitats concretes, en aquest sentit serà una trobada cap a la praxis. La idea és centrar i distribuir l’activitat de l’any en base al que decidim en aquesta assemblea. Aprofitant l’estructura i el ressò de la CLM per dur endavant projectes ambiciosos que requereixen d’una major implicació o d’un major abast (publicacions, documentals, jornades, fira del llibre…) És a dir, fer manco activitat, però més contundent i distribuïda.
 6. la xarxa formal-informal que la pròpia dinàmica d’organització i lluita crea. Cercant que l’afinitat transcendesqui els cànons de les organitzacions i es vegi reflectida en el combat diari.

Serveixin aquestes línies per reflectir les principals reflexions i canvis interns que el passat 2015 i part de 2016 ocuparen i preocuparen tant a les que participam a la Coordinadora com a aquelles que ens ho han fet d’arribar des de fora. La nostra voluntat de combatre l’organització per l’organització, l’immobilisme i la burocràcia ens han fet trastocar la manera de funcionar i de fer de la Coordinadora.

Les modificacions principals són que:

1) ens convertim en una assemblea d’individualitats amb el suport dels col·lectius. És a dir, que en les assemblees les individualitats són les que decideixen. La connexió amb els col·lectius estaria present a través de les persones d’aquests col·lectius que participen de l’assemblea. El que pretenem es que es generi una retroalimentació entre els col·lectius i les individualitats.

2) prioritzam i perioditzam les nostres forces a través de les trobades tant de praxis com de reflexió per descarregar de feina les assembles ordinàries i dedicar aquestes a qüestions més d’actualitat.

3) concebre la CLM no com un mega-col·lectiu representant dels anarquismes illencs sinó com un punt de fuga d’aquestos on trobar-hi eines per la batalla cap a la llibertat integral.

Parant més atenció en allò que genera que en allò que la constitueix. Creiem que el futur més immediat passa per enfortir les lluites, no les Organitzacions. El què no vol dir que aquestes no guardin sentit, sinó que han de saber quina és la seva funció en cada moment determinat i s’han de saber adaptar, donant un pas enrere, endavant, desapareguen o conformant-se. No es tracta d’aglutinar quantes més persones possibles i au! a la carga! De cap manera. La nostra voluntat és la de trastocar les condicions de existència per a afavorir la revolta i l’auto-organització.

Estem convençudes de que l’anarquia és inevitable, la nostra tasca serà estar preparades. Volem fer una no, moltes forces!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>