Col·lectius vinculats

A la coordinadora hi poden participar tant col·lectius com individualitats, sempre que les seves pràctiques es basin en les tàctiques i estratègies abans esmentades (veure Principis, tàctiques i estratègies).

La Coordinadora Llibertària és conscient que Mallorca és molt més que no pas Ciutat i que als pobles hi ha molta gent que no té oportunitats per organitzar-se. La Coordinadora anima a la gent a organitzar-se en grups i col·lectius, però en ella també hi tenen cabuda les persones que no estan en cap col·lectiu. La Coordinadora vol ser l’espai que arreplegui tota aquesta gent i la vinculi al moviment llibertari.

La Coordinadora és una assemblea d’individualitats amb el recolzament dels col·lectius. És a dir, que en les assemblees les individualitats són les que decideixen. La connexió amb els col·lectius estaria present a través de les persones d’aquests col·lectius que participen de l’assemblea. El que pretenem es que es generi una retroalimentació entre els col·lectius i les individualitats. D’alguna manera els col·lectius estarien “davant” i “darrera” de la CLM: la CLM podria utilitzar les infraestructures dels col·lectius per a les seves iniciatives (locals, webs, espais de difusió, experiències, etc.), i al mateix temps els col·lectius podrien utilitzar l’assemblea per a difondre les seves idees, activitats, iniciatives, i per cercar aliances i recolzament mutu dels altres col·lectius i sobretot de les individualitats que no estan organitzades.

D’altra banda, les individualitats i col·lectius han de tenir en compte que no són els apoderats ni els portaveus de la Coordinadora a la seva zona. Si han de fer feina de cara al carrer s’han d’organitzar (pensam que és un error fer feina només de tipus intern).